The leading provider of subscription system in the Nordic countries

Infosoft provides core competence and mission critical software for media companies and subscription-based businesses

i

Bladet Vesteraalen og Varingen

Vi ønsker Bladet Vesteraalen og Varingen velkommen som nye kunder hos Infosoft.

i

Digitale abonnement

Digitale abonnement er nå stadig viktigere for mediehuset. Kunder etterspør i større grad enn tidligere de digitale utgavene. Dette kan bety mange forskjellige typer abonnement og digitale produkter som skal håndteres både av markedsavdelingen, men også av økonomiavdelingen i sine regnskaper. Våre systemer støtter denne nye produkter på en, fra en brukers perspektiv, rasjonell og enkel måte. Sluttbrukeren selv kan enkelt […]

INFO-Marked

Systemet er bygget rundt en markedsdatabase hvor relevant informasjon om eksisterende, tidligere og mulige kunder samles. Informasjon oppdateres og innhentes fra egne systemer, salg- og markedsaktiviteter, samt eksterne kilder. Markedsdatabasen kan benyttes til å få full oversikt over eget marked. Kampanjeplanlegging og –styring av aktiviteter mot de utvalgte/prioriterte målgruppene. Meget fleksible muligheter for uttrekk av målgrupper. […]

Kunderelasjoner (CRM)

Aviser og media har i varierende grad brukt ressurser og utviklet ferdigheter på dette området. Infosoft har resurser med faglige kvalifikasjoner og bred erfaring bruk av CRM. Vi har også utviklet vår egen CRM-modul. Infosofts ansatte har vært involvert i store CRM-prosjekter i mediebedrifter med gode resultater i form av redusert kundetap, økt kundetilfredshet, økt […]

Integrasjon med Cxense

Første fase av integrasjonen mellom Infosoft og Cxense er nå klar. Denne integrasjonen gir mulighet til å koble Cxense profilene med Infosoft kundene.

Skandinavia

Infosoft arbeider i de nordiske land. Norge er Infosofts hjemmemarked siden starten i 1990. I 2006 installerte vi hos den første kunden i Sverige og nå i 2013 har vi startet opp den første kunden i Danmark.

Betalingskortløsning

Bruk av betalingskort er meget vanlig. Med våre integrasjoner mot PayEx, Dibs, Nets og ePay får brukere av Infosofts abonnementsløsninger en god, sikker og sømløs transaksjonsflyt. Kunden betaler med kortet for nytt abonnement, for fornyelse og/eller produktkjøp og får automatisk både ordre- og trekkbekreftelse tilsendt via e-post.

INFO-Produkt

Med denne løsningen får mediehusene systemstøtte for salg av enkeltprodukter. I kombinasjon med våre abonnements- og markedsløsninger blir INFO-Produkt et svært viktig hjelpemiddel for å øke inntektene fra eksisterende og nye kunder. Systemet har felles kundebilde for publikasjon/ produktsalg, det gir detaljerte salgsoversikter og tilbyr meget gode verktøy for gjennomføring av salgsaktiviteter. Rasjonelle, integrerte løsninger […]