Stampen Media Group velger Infosofts Privatmarkedssystem

”Virksomhetene har valgt systemet fordi det best støtter forretningsutviklingen innenfor både den tradisjonelle papiravisen, innenfor de nye digitale tjenestene samt tilhørende forretningsmodeller som Stampen utvikler” sier Inge Olaussen, CIO i Stampen.

86505542

Digitale abonnement

Digitale abonnement er nå stadig viktigere for mediehuset. Kunder etterspør i større grad enn tidligere de digitale utgavene. Dette kan bety mange forskjellige typer abonnement og digitale produkter som skal håndteres både av markedsavdelingen, men også av økonomiavdelingen i sine regnskaper. Våre systemer støtter denne nye produkter på en, fra en brukers perspektiv, rasjonell og enkel måte. Sluttbrukeren selv kan enkelt […]

Ricke

INFO-Marked

Systemet er bygget rundt en markedsdatabase hvor relevant informasjon om eksisterende, tidligere og mulige kunder samles. Informasjon oppdateres og innhentes fra egne systemer, salg- og markedsaktiviteter, samt eksterne kilder. Markedsdatabasen kan benyttes til å få full oversikt over eget marked. Kampanjeplanlegging og –styring av aktiviteter mot de utvalgte/prioriterte målgruppene. Meget fleksible muligheter for uttrekk av målgrupper. […]

134550607

Kunderelasjoner (CRM)

Aviser og media har i varierende grad brukt ressurser og utviklet ferdigheter på dette området. Infosoft har resurser med faglige kvalifikasjoner og bred erfaring bruk av CRM. Vi har også utviklet vår egen CRM-modul. Infosofts ansatte har vært involvert i store CRM-prosjekter i mediebedrifter med gode resultater i form av redusert kundetap, økt kundetilfredshet, økt […]

compilation

Spennende ord.

Webservice er faktisk et ganske spennende/interessant ord. Kaster jeg ut denne kommentaren i et møte, “mener du en av disse webservicene?”, så er svaret fra deltakerne: ”Ja, nettopp”.
Jeg har søkt på ordet, og Wikipedia definerer det slik…

lander

Norden

Infosoft arbeider i de nordiske land. Norge er Infosofts hjemmemarked siden starten i 1990. I 2006 installerte vi hos den første kunden i Sverige og nå i 2013 har vi startet opp den første kunden i Danmark.

betalkort

Betalingskortløsning

Bruk av betalingskort er meget vanlig. Med våre integrasjoner mot PayEx, Dibs og Nets  får brukere av Infosofts opplagsløsninger en god, sikker og sømløs transaksjonsflyt. Kunden betaler med kortet for nytt abonnement, for fornyelse og/eller produktkjøp og får automatisk både ordre- og trekkbekreftelse tilsendt via e-post. Les mer om betalingskortløsningen på www.payex.no

160558630

INFO-Produkt

Med denne løsningen får mediehusene systemstøtte for salg av enkeltprodukter. I kombinasjon med våre abonnements- og markedsløsninger blir INFO-Produkt et svært viktig hjelpemiddel for å øke inntektene fra eksisterende og nye kunder. Systemet har felles kundebilde for publikasjon/ produktsalg, det gir detaljerte salgsoversikter og tilbyr meget gode verktøy for gjennomføring av salgsaktiviteter. Rasjonelle, integrerte løsninger […]

Kvällsstunden kjører nå Infosoft

et er få aviser som lånes ut mellom mennesker i samme utstrekning som Kvällsstunden,
en forsiktig beregning sier at avisen ukentlig leses av mer enn 150000 personer.
Driftsstart er planlagt til tidlig høst, og vi i Infosoft er glade for bestillingen og ser frem til samarbeidet.