Abonnementsrevolusjonen 2

Hvis din forretningsmodell i dag er å produsere og selge produkter, så bør du sterkt vurdere om din forretningsmodell skal være slik i fremtiden.

«Every product is a service waiting to happen», er et uttrykk hentet fra USA, som viser til den tid og trend vi nå omgås i. Forbrukerne tenderer til å leie eller abonnere på tjenester, i stedet for å eie ting/produkter.

Derfor er svært mange av de førende produsentene i verden nå i full gang med å gjøre deres produkter om til tjenester. La oss trekke frem et par eksempler som de fleste kjenner – nemlig Apple og Volvo.

Apple har lansert iPhone Upgrade Program. I praksis iPhone i abonnement. Abonnementet løper i 24 måneder, og man kan bytte til en ny telefon etter 12 mnd. I tillegg bygger Apple tilleggstjenester rundt selve abonnementet for å skape mersalg.

Uavhengige kilder i USA estimerer at opptil 50% av alle iPhones nå blir kjøpt i abonnement. Foreløpig er ikke tjenesten lansert i Skandinavia, men det er nok kun et tidsspørsmål før Apple har rullet dette ut også her.

Volvo er også på full vei inn med en abonnementsløsning. Deres nye modell XC40 er foreløpig eneste modell som tilbys i abonnement. At en stor aktør som Volvo endrer sin forretningsmodell på et produkt med høy kapitalinvestering, forteller mye om hvilken revolusjon som nå utspiller seg. Nå har det riktignok allerede vært aktører i Danmark som har tilbudt bilabonnement en stund, og vi er kjent med at flere i bilbransjen er i gang med lignende planer.

Store produsenter som Apple og Volvo gjør dette for å skape en tettere kunderelasjon og større mulighet for mersalg og gjenkjøp. Alt drevet av en trend i markedet der forbrukerne i mindre grad ønsker å eie, men heller ønsker fleksibilitet i å leie – også kapitalintensive tjenester.

Gode abonnementstjenester gir forbrukeren praktiske løsninger, enkelhet, spart tid og ofte en god deal. Dette er viktige faktorer for forbruker. Derfor etterspørres det, og derfor jobber nå mange for å endre sin forretningsmodell til abonnement, og videreutvikle modellen til å bli en tjeneste med konkurransekraft.

 

Infosoft tilbyr systemtjenester til virksomheter som baserer sin forretning på abonnement. Vi har snart 30 års erfaring med å bistå små og store selskaper med sin abonnementsforretning.

Ta gjerne en uforpliktende kontakt – kanskje kan vi bistå deg med å bli en vinner i abonnementsmarkedet.

 

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.