Abonnementssystem – 10 hovedfunksjoner

Abonnementssystem – 10 hovedfunksjoner

Suksess basert på en abonnementsmodell (recurring revenue) er mange virksomheters store drøm. Å løpe inn i et nytt regnskapsår med en stor kundemasse, løpende faste avtaler (inntekter), og at disse også er forskuddsbetalt, er ingen ulempe. Dette gir deg gode rammer og muligheter til å planlegge, investere og videreutvikle virksomheten på en helt annen måte enn hvis man hvert år starter fra scratch på inntektssiden.

Men hvordan skaper man en abonnementsuksess?

Det er ingen enkel fasit på dette, men det er ulike steg, faser og områder som må på plass og som må fungere for å lykkes med abonnement. Det er flere steg og prosesser som må på plass for å lykkes med abonnement, men et av de første og viktigste er å få på plass et abonnementssystem. En abonnementsforretning bygger virksomheten på andre prinsipper, enn tradisjonelle virksomheter. Derfor er det viktig at abonnementssystemet også er bygd på løpende kundeforhold, og ikke basert på et tradisjonelt transaksjonsbasert tankesett. Da vil man etterhvert støte på grunnleggende utfordringer som er vanskelig å løse uten store manuelle innsatser.

Vi ser i dag at mange systemer med utgangspunkt fra bl.a regnskap, eCommerce og payment markedsfører støtte for abonnementsfakturering og recurring revenue. Vær spesielt våken – da de fleste av disse er videreutviklet fra plattformer som i basis håndterer enkeltvise transaksjoner, og ikke løpende kundeforhold.

10 hovedfunksjoner i et abonnementssystem

Å ha et velfungerende abonnementssystem er helt nødvendig over tid. Mange har løsninger som fungerte i starten, men som etterhvert som forretningen utvikler seg blir hemmende for videre utvikling. Enten fordi det ikke klarer å støtte ny funksjonalitet som ønskes, og derav krever for mye manuelt arbeid.

Her har vi tatt frem 10 hovedfunksjoner som et abonnementssystem må inneha;

 1. Opprettelse av nye kunder og abonnement
 2. Støtte ulike produkter og priser, inkl. bundling og fleksibilitet. Raskt fra ide til marked.
 3. Ulike varianter av tilbud, kampanjer, og perioder
 4. Løpende fakturering, og bl.a. støtte for purring, rest, bet. stopp (faktureringsplan)
 5. Støtte flere ulike betalingsformer/-typer lokalt i ditt marked
 6. Håndtere innbetalinger, avvikshåndtering og rapporter
 7. Støtte endringer i et abonnement, og økonomiske endringer dette medfører, f.eks opp- og nedgradering, pause, oppsigelse etc.
 8. Reskontro og saldoregnskap på alle kunder
 9. Sentral KPI rapportering, samt lovmessig økonomisk rapportering
 10. Så skal selvsagt et kjernesystem som dette, ha åpne APIer og gode grensesnitt, slik at andre systemer lett kan integreres.

I tillegg må systemet være bygget på anerkjent teknologi, som gir deg trygghet for levetid og oppetid. Og så må et moderne abonnementssystem være bygget for automatikk. Ikke behov for faste kjøringer for å oppdatere database eller status.

Dette er abonnementssystemet som styrer og håndterer dine inntekter, er din kjerne for å få betalt for sine produkter og tjenester. Fungerer ikke dette, så vil det være vanskelig å skape eller videreutvikle en abonnementsuksess.

 

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.