Støtter ditt abonnementssystem GDPR utfordringene?

Har du funksjonaliteten i ditt abonnementssystem som du trenger for å møte den nye personvernloven (GDPR)?

I det siste halve året har det vært et enormt fokus på GDPR, og mer blir det nok frem mot – og etter – 25. mai 2018, som er datoen for når loven trer i kraft i hele EU/EØS området. De aller fleste har allerede fått mange tilbud om konsulentbistand, kurs og andre tjenester knyttet til dette. Det hele er litt uoversiktlig, og strafferammen for lovbrudd er veldig høy.

 Er dere klare for GDPR?

Det er stort behov for å kartlegge, dokumentere prosesser og gjøre en ryddejobb i eksisterende persondata, slik at dere er klare for ny lovgivning. Flere av våre kunder er allerede godt i gang, og vi bistår selvsagt underveis i denne prosessen etter behov. Det er selvsagt ikke bare abonnementssystemet som har lagret persondata, så for mange av våre større kunder er det en krevende øvelse å få oversikt og alle løsninger på plass.

I Infosoft har vi arbeidet aktivt med GDPR utfordringene i snart et år nå. Først for å få oversikt over omfang og områder, så for å avdekke hva dette medfører i nye funksjonalitetsbehov for våre kunder/brukere. Deretter har vi gått flere runder med spesifisering og behovsavklaring av ny funksjonalitet/løsninger, for så å utvikle og ferdigstille dette i abonnementssystemet. Nå vil denne funksjonaliteten tilbys våre eksisterende og fremtidige kunder, slik at dere har forutsetningene til å bli klare i god tid før 25. mai.

Funksjonalitetsbehovet dekket i ditt abonnementssystem?

Våre kunder vil i løpet av kort tid motta en oversikt og brukerveiledning på all den nye funksjonaliteten som nå er utviklet i Infosofts abonnementssystem.

Har du et abonnementssystem som ikke gir deg nødvendig støtte for GDPR? Vi vil gjerne bistå enda flere kunder med å bli vinnere i abonnementsverden. Personvern er en liten, men viktig del av dette, fordi alle er avhengige av kundens tillit for å lykkes. Ta kontakt med oss – så tar vi en uformell prat.

 

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.