Abonnementsbedrifter vokser 5 ganger raskere

Tallenes tale er tydelig: Abonnementsrevolusjonen skyter fart og selskapene som omfavner denne forretningsmodellen vokser raskere.

 

Ifølge en årlig rapport fra Zuora har et gjennomsnittlig selskap som tar i bruk abonnementsmodellen økt inntektene med over 300% i løpet av de siste syv årene. Den samme rapporten viser også at disse selskapene på samme tid har økt omsetningen omkring fem ganger raskere enn de store amerikanske selskapene på S&P 500 indeksen.

Abonnement som forretningsmodell er på full fart inn i de fleste bransjer. Vi har bare sett starten. Fordelene er store både for leverandør og kunde. Det skaper gode rammer for vekst for de som omfavner forretningsmodellen og benytter den riktig.  

 

Store muligheter i forretningsmodellen

Stadig nye produkter leveres nå gjennom abonnement. Ifølge en rapport fra McKinsey ser man at moderne kunder velger abonnementsløsninger på fysiske produkter av flere årsaker. For det første ønsker man å redusere antall turer på butikken, noe som har ført til at man ser en oppblomstring av selskaper som tilbyr abonnement på dagligvarer. Rapporten peker også på at mange tegner abonnement for å få medlemsfordeler og lavere priser. Dette ser man foreløpig mest innen retail. Amazon prime er her et åpenbart eksempel.

Mange ønsker også skreddersydde pakker eller opplevelser basert på sine egne preferanser. Såkalte “surprise boxes.” For eksempel abonnement på skjønnhetsprodukter hvor kunden ikke vet eksakt hva de skal mottar hver måned. En overraskelse du ser frem til. I USA finnes det aktører innenfor denne “surprise boxes” kategorien som har flere enn 500.000 abonnenter.

Et foreløpig lite norsk eksempel på dette fenomenet er te-salongen. De leverer te av høy kvalitet fra ulike verdenshjørner månedlig. Abonnentene kjenner ikke innholdet i forkant. Kun at det er nye spennende te varianter hver måned.

McKinsey rapporten viser at omkring 60% av de som abonnerer på fysiske produkter er kvinner, men at menn oftere har 3 eller flere aktive abonnementer. Dermed ligger det et stort potensial i begge kundegruppene.

Abonnementsmodellen gir mulighet for en mye nærmere relasjon til kundene. Man kan i langt større grad “skreddersy” produktene/dialogen/brukeropplevelsen etter deres vaner og preferanser. Uavhengig av om det er fysiske og/eller digitale produkter/tjenester som tilbys.

 

Skandinaviske bedrifter har et godt utgangspunkt

Ifølge DESI 2018 (The Digital Economy and Society Index) er Norge og Skandinavia blant de som har kommet lengst i den digitale revolusjonen. Norge ligger godt over gjennomsnittet i EU på de fleste områdene, men vi ser særlig at andelen nordmenn som handler på nett øker.

Betalingsformidleren Dibs gir, i deres årlige rapport Norsk E-handel, nye abonnementsløsninger mye av æren for veksten innen netthandel de siste årene. I dag kan man både abonnere på fysiske produkter og rent digitale tjenester.

Eksempelvis peker rapporten på at nesten halvparten av Norges befolkning har eller har hatt et abonnement på strømmetjenester innen film og tv, og at 44 prosent strømmer musikk via abonnement. En annen spennende utvikling er at antall nordmenn som abonnerer på matvarer økte med 40 prosent fra 2017 til 2018, dermed ser man at abonnement på fysiske varer man tidligere kun så i sammenheng med fysiske butikker også er i sterk vekst blant norske kunder.

 

Fremtiden er her

Slike abonnementsløsninger sparer forbrukeren for tid og energi, og vi ser tydelig at kunder i Norge og Skandinavia er villige til å betale for bekvemmeligheten ved gode abonnementsløsninger.

Kundene i dag etterspør og velger gode produkter og tjenester i abonnement. Markedet er klar for gode abonnementsløsninger i alle former og fasonger, så lenge basistjenesten og opplevelsen er god. Selv store kapitalvarer som bil er nå på full vei inn i abonnementsmodellen. Vekstraten til abonnementsvirksomheter viser at modellen gir store muligheter.

Hvor langt er dere kommet?

Infosoft kan tilby et moderne skybasert abonnementssystem som dekker dagens og fremtidens behov. Våre systemer er skalerbare og fleksible. Vi besitter lang erfaring og kompetanse med å bistå våre kunder med abonnementsløsninger.

Infosoft jobber for å skape vinnere i abonnementsøkonomien.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Medienes plass i en digital hverdag

Medieverdenen er midt i en dramatisk omstillingsfase. Om avisene skal overleve på sikt er de nødt til å tilpasse seg den nye digitale hverdagen. Fordelen til de skandinaviske medieaktørene er at skandinaviske kunder er blant de som i størst grad viser seg villige til å betale for nyheter på nett. Det er viktig å få på plass gode digitale abonnementsløsninger for å kunne hente ut dette potensialet.

 

Det er tydelig at mediebransjen nå aktivt går i retning av digitale abonnement. Ifølge en artikkel i Kampanje var 3 prosent av journalistikken kun tilgjengelig gjennom nettbaserte abonnement i 2011, dette tallet hadde økt til hele 88 prosent i 2017. Det forteller mye om at mediehusene allerede er godt i gang med sin transformasjon.

Reuters Digital News Report for 2018 viser tydelig hvordan medieverden blir tvunget til å tilpasse seg kundenes nye digitale vaner. Men rapporten bør også være hyggelig lesning for den norske mediebransjen. Det er nemlig liten tvil om at nordmenn fortsatt er sultne på nyheter. Ifølge rapporten leser 83% av nordmenn nyheter hver dag, og stadig flere leser nyheter på smarttelefonen. Det er en forsvinnende liten andel som bruker papiravisen som sin primære nyhetskilde. Likevel viser den samme rapporten at vi holder oss til de tradisjonelle mediehusene. Vi er fortsatt lojale kunder, men vi foretrekker i mye større grad å lese nyheter på digitalt fremfor i papiravisen.

 

Skandinaver er betalingsvillige

Skandinaviske kunder er blant verdens beste på å betale for nyheter på nett. Ifølge den ovennevnte rapporten fra Reuters er dette tallet oppe i 30% i Norge, mens Sverige står med respektable 26% og Danmark 15%. I Norge betyr dette en økning på 5% poeng fra 2017. Rapporten fra Reuters spekulerer i at dette er et resultat av iherdig arbeid fra medieaktørenes side og eksperimentering med ulike former for betalingsmurer.

Dette tyder altså på at flere og flere nordmenn ser verdien og nytten av å betale for nyheter gjennom digitale abonnementsløsninger. Fortsatt foreligger det et stort potensial i det norske og skandinaviske markedet, men en ting er krystallklart: Skandinaviske kunder vil ha nyheter på nett, og de er villige til å betale for det.

 

Stadig flere satser på digitale abonnement

FIPP har sammen med CeleraOne skapt noe kalt Global Digital Subscription Snapshot. Dette gir et tydelig bilde på i hvilken grad medier lykkes i den nye digitale verdenen. I mai 2018 annonserte New York Times noe oppsiktsvekkende: De hadde økt omsetningen som en følge av en stor satsing på digitale abonnement.

I den ovennevnte 2019-rapporten fra FIPP oppgir stadig flere mediehus at inntekter fra abonnement øker kraftig og har erstattet inntekter fra annonser som viktigste inntektskilde. I fjerde kvartal av 2018 fikk New York Times alene 265 000 nye digitale abonnenter og kan nå skryte av 3.3 millioner abonnenter. Deres digitale omsetning lå i 2018 på over 700 millioner amerikanske dollar og det forventes at dette stiger med ytterligere 100 millioner amerikanske dollar innen slutten av 2020.

 

Fra potensial til suksess

Det er med andre ord tydelig at medienes framtid er avhengig av at man får leserne over på digitale abonnementsløsninger. Rapportene vi har referert til viser at skandinaviske kunder er villige til å betale for nyheter på nett, men det er nå opp til mediehusene å utvikle fleksible abonnementsløsninger som skaper gode kundeopplevelser. Om dette blir gjort på riktig måte kan den digitale abonnementsmodellen være svært suksessfull, noe New York Times er et bevis på. Vi ser daglig at de fremste aktørene i Skandinavia jobber hardt med dette, og flere er kommet langt allerede.

Om man skal gjøre potensial til suksess er det avgjørende at man er klar over hvordan markedet utvikler seg og omstiller seg i takt med kundenes vaner. For å skape gode kundeopplevelser og sikre inntektskilder i fremtidens marked, må man tilby kundene sine gode digitale tjenester pakket inn i fleksible abonnementsprodukter.

Saksbilde infosoft om GDPR

Abonnementsløsning – hva bør du tenke på?

 

Vi er inne i en abonnementrevolusjon der flere og flere tilbyr abonnement på sine produkter og tjenester. Før din bedrift også kaster seg på bølgen, er det et par ting det kan være greit å ha gjort seg noen tanker om på forhånd for å lykkes med en abonnementsløsning.

 

Nesten alle typer bransjer tilbyr nå abonnementsløsninger til sine produkter og tjenester. Dette har gitt både bedriftene og kundene flere fordeler som vi har skrevet om tidligere (link). Dersom din bedrift ønsker å implementere en abonnementsløsning i forretningsmodellen, er det en del elementer som bør avklares på forhånd. Dette fordi det er en litt annen type måte å drive en virksomhet på.

Suksessen til en abonnementsvirksomhet måles ikke i antall solgte nye abonnementer, men derimot av hvor lenge du kan holde på kundene dine, hvor stor den nåværende abonnentbasen er, og hvilket nivå av tilbakevendende inntekter du kan generere.

 

Syv steg til en vellykket abonnementsløsning

Morten Suhr Hansen, adm. dir. i Subscrybe, et av Skandinavias fremste konsulentmiljø innenfor abonnementstjenester – og en samarbeidspartner med Infosoft – har skrevet boken: How to build a subscription business. Boken inneholder en syv trinns steg-for-steg guide som skal hjelpe bedrifter med å implementere abonnement i forretningsmodellen. Han mener at dersom du skal oppnå suksess, må du helt fra begynnelsen utvikle strategier for å engasjere kundene, bygge lojalitet og redusere kundefrafall.

 

Last ned e-boken gratis her.

 

 1. Definer abonnementsløsningen (Subscription modelling)

Definer produktet eller tjenesten du vil nå ut i markedet med. Finn ut av hva din abonnementsløsning skal være, og hvilken verdi den vil ha for kundene. Tenk så på hva abonnementspakken skal inneholde og hva prisen skal være. Du må også avklare hvordan kunden skal faktureres og hvordan betalingen skal gjøres.

 

 1. Velg riktig abonnementssystem (Subscription system)

Velg deretter hvilket abonnementssystem som skal støtte virksomheten, administrere produktene/tjenestene og kundene dine. Sett deretter opp bestillings- og betalingsplattformen, og bestem hvilke markedsførings- og kommunikasjonsverktøy du vil bruke. Til slutt må du definere og bygge grensesnittene mellom de ulike systemene.

 

Se Infosofts abonnementsløsninger.

 

 1. Skaffe abonnenter (Acquisition)

Lag en strategi for hvordan du skal få inn nye kunder. Det kan være en fordel å sette opp en kampanjeplan som viser hvor mange nye kunder du kan få i ulike typer kanaler, og hva dette vil koste. Salgsprosessene må deretter implementeres gjennom de ulike salgskanaler som er skissert i strategien og kampanjeplanen.

 

 1. Beholde kundene (Customer retention)

En vellykket kundetilpasningsstrategi vil sikre at du også beholder kundene dine i lang tid. Ta vare på kundene dine ved å engasjere dem med produktene/tjenestene, og bygg lojalitet og langsiktige relasjoner. Kommuniser jevnlig med kundene og gi dem gode grunner til å bli hos deg. Hvis de likevel bestemmer seg for å si opp abonnementet, må du vite hva du skal gjøre for å overtale dem til det motsatte.

 

 1. Skap mersalg (Customer expansion)

Lag også en strategi for hvordan du kan øke inntekten fra eksisterende kunder. Dette gjør du ikke ved å hele tiden øke prisene, men ved å drive mersalg av dine nåværende produkter og tjenester, eller ved å introdusere kundene for nye.

 

 1. Vinn kundene tilbake (Customer win-back)

Uansett hvor attraktivt ditt produkt eller din tjeneste kan være, vil abonnenter fra tid til annen trenge en pause eller teste ut en av konkurrentene. Dette betyr ikke nødvendigvis at abonnentene er tapt for alltid. Lag derfor en god plan for hvordan du kan vinne de tilbake.

 

 1. Måle og analysere (Analytics)

Til slutt må du definere hvilke analyser som skal måle suksessen av abonnementsvirksomheten på trinnene ovenfor. Identifiser hvilke KPI-er som best måler din forretning. Det anbefales å gjøre regelmessige målinger, og bygge en kultur i organisasjonen på å kontinuerlig

søke å forbedre ytelsen.

 

 Vurderer du å ta i bruk abonnementsløsninger i din bedrift?

Fyll inn skjema nedenfor så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Store fordeler med abonnementstjenester

Vi er inne i en revolusjon der flere og flere bransjer tilbyr abonnementstjenester på sine produkter og tjenester, alt fra musikkstreaming til matkasser på døren. Men hvilke fordeler har en slik type forretningsmodell for bedrifter og kunder?

 

Tradisjonelt sett har det vært avis- og magasinbransjen, energi- og telefonselskaper, bokklubber og treningssentre som har tilbudt abonnementstjenester. Nå viser det seg at trenden er gått fra å eie til å leie eller abonnere på produkter og tjenester også i andre bransjer. Kundene vil handle på nye måter. Derfor går nå stadig flere bransjer fra forretningsmodellen betale-per-produkt eller tjeneste, til å tilby produkter som en tjeneste i et abonnement.

Det sies at vi er inne i en abonnementsrevolusjon, hvor det etter hvert vil være fullt mulig å abonnere på så og si alle typer varer og tjenester. Dette inkluderer ikke bare mat, musikk, internett, film og tv. Men også briller, biler, klær, blomster, medisiner, hundemat, te, høreapparater, spill, legetjenester og mye annet tilbys allerede nå som abonnementstjenester.

Interflora (i Danmark) har begynt med egne blomsterabonnement. Kunden kan få en bukett sendt hjem hver 14. dag. De har også et eget merkedagsabonnement, slik at kona alltid får en bukett på bryllupsdagen, eller mor en på morsdagen.

Les om abonnementsløsningene til Apple og Volvo.

 

Vinn-vinn for leverandør og kunde

De nye handlevanene skaper en vinn-vinn situasjon både for bedriften som har en abonnementsløsning, og for kunden som benytter seg av det. Vanligvis avsluttes en kjøpsprosess og kundeforholdet etter at kunden har betalt en engangssum for et produkt eller en tjeneste, men med abonnementsløsninger stopper det ikke her. Bedrifter som tilbyr abonnent får isteden løpende kundeavtaler med faste betalinger, hvilket gir langt bedre forutsigbarhet og en sikrere inntekt, samt større mulighet for mersalg og gjenkjøp. Kunderelasjonene blir nærere og mer langvarige.

En annen fordel er at bedriften får tilgang til data om kundens preferanser og atferd. Dette er helt avgjørende for produktutvikling, generell vekst og videre suksess. Hos for eksempel Netflix, som tilbyr abonnementstjenester på streaming av filmer og serier, handler alt om gode kunderelasjoner. For å lykkes, lytter de til kundene, vurderer og forbedrer de produktene og tjenestene sine kontinuerlig hver eneste dag.

 

Fleksibel kjøpsprosess

Kunden på sin side får større frihet og fleksibilitet ved å abonnere på et produkt eller en tjeneste, fremfor å eie. Bare tenk på streaming-tjenester som Spotify som gir deg tilgang til all verdens musikk overalt hvor du går, til et fast månedsbeløp eller årsbeløp om du heller vil det. Det er også ofte billigere med et løpende abonnement over tid enn individuelle kjøp. Abonnement etterspørres av kunden fordi det er enkelt, sparer tid og penger. I tillegg bygger ofte leverandører inn tilleggsfordeler/-tjenester for å skape enda bedre lojalitet. Og skulle ikke kunden være fornøyd er det enkelt å avslutte et abonnement og bytte over til en konkurrerende tilbyder. Abonnement er rett og slett en mer brukervennlig, praktisk og smidig løsning for kunden.

 

Tenker dere å implementere abonnementsløsninger i din bedrift?

Fyll inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Derfor må du ha et godt abonnementssystem

Tilbyr du varer og tjenester i abonnementsform? Da er valg av rett abonnementssystem avgjørende.

Stadig flere bransjer og virksomheter velger abonnement som forretningsmodell for å vinne kampen om kundene. For å lykkes med denne forretningsmodellen er det avgjørende å ha et godt abonnementssystem.

Dessverre er det mange virksomheter som ikke har nok kunnskap om abonnementsformen når de velger system, eller går i fella og velger et system basert på hvordan virksomheten ser ut i dag, ikke hvordan virksomheten kan se ut i fremtiden. Det kan gi store konsekvenser.

Les mer om hvilke ti hovedfunksjoner abonnementssystemet ditt bør ha.

 

Når virksomheten din er for kompleks for ditt abonnementssystem

Et problem du vil unngå er at virksomheten din blir for kompleks for systemet dere bruker. Men det skjer. Og det skjer gjerne når systemet ikke har fleksible løsninger. Et eksempel er bundling av produkter og betalingsformer.

Uten funksjoner som dette mister du fleksibiliteten til å sette sammen ulike produktpakker etter ulike kundebehov, samt muligheten til å tilby kundene ulike type betalingsformer. Denne fleksibiliteten må du ha når produktporteføljen din blir mer sammensatt og kundemassen din øker.

For å kunne jobbe rundt disse utfordringene velger mange virksomheter å gjøre deler av prosessene manuelt. Manuelle systemer kan fungere godt for virksomheter som har få kunder med høy verdi. På B2C-markedet derimot, der kundemassene vanligvis er større og hver kunde alene er verdt mindre, vil manuelle systemer ofte være unødvendig ressurskrevende og ulønnsomme.

Et manuelt system krever medarbeidere til å håndtere hver enkelt kunde. Med store kundemasser er det lett å miste oversikten over alle ledd i de månedlige transaksjonene. Slik ender man fort opp med å gjøre feil i fakturering, eller produkt- og tjenesteleveransen.

Et godt system derimot, vil automatisk tilpasse produktpakker og betalingsmåte til kundegrupper med like preferanser. Systemet lar deg ikke kun avregne hva produktet koster, slik at du må håndtere alle avvik manuelt utenfor systemet, men følger opp alle transaksjoner automatisk. Fra kunde til banken. Det trenger du for å ha et godt overblikk og kontroll på økonomien.

 

Hold følge med digital utvikling

Mange virksomheter møter også hindringer når systemet ikke klarer å holde følge med den digitale utviklingen. Forbrukere i dag forventer sømløse og digitale brukeropplevelser, i alt fra kjøp til betaling.

Å tenke fremover når du velger system er derfor også viktig med tanke på muligheten til å integrere systemet opp mot eksterne applikasjoner. For eksempel Google, Facebook og BankID. Dette krever at systemet ditt har åpne APIer.

Med APIer vil du i større grad kunne tilpasse kjøp- og betalingsprosesser etter kundenes preferanser og behov, både i dag og i fremtiden.

Vipps Faktura er et eksempel på en ny mobil betalingsform.

 

Det tydeligste tegnet på at systemet ditt ikke fungerer optimalt

Samlet kan utfordringer med systemet ditt på sikt bli en bremsekloss for utvikling og vekst i virksomheten din. Det blir vanskeligere å tilpasse tjenesten din til nye markeder, det er dyrere enn det trenger å være og det krever større ressurser enn nødvendig.

Det vil også påvirke sluttbrukeren – kundene dine. Målet med abonnementssystemet ditt er at kundene ikke skal legge merke til det. Det største tegnet på at systemet ditt ikke fungerer optimalt er negativ respons fra kunder. Det være seg på grunn av faktureringsfeil, mangel på betalingsformer for dine kunder, lite sømløse tjenester eller mangel på fleksibilitet generelt.

Trenger du hjelp til å kartlegge hvilke funksjoner ditt abonnementssystem bør ha? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å komme i gang.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

5 grunner til at abonnementssystemet ditt bør være i skyen

Bedre sikkerhet, lavere kostnader og større fleksibilitet. Her gir vi deg de viktigste grunnene til å velge et skybasert abonnementssystem.

Stadig flere virksomheter og bransjer tar steget vekk fra tradisjonell lagring av data og flytter systemene sine «ut i skyen». Her er de fem viktigste grunnene til hvorfor abonnementssystemet ditt bør være skybasert.

 

 1. Lavere kostnader og forutsigbare utgifter

Et skybasert system eies av driftspartneren din og ikke av din virksomhet. Det gir virksomheten din flere økonomiske fordeler. Dere trenger ikke å investere i hardware, infrastruktur eller software. Dere sparer også verdifull tid på å flytte kompetanse og ressurser til driftspartneren deres.

I tillegg vil dere kunne spare penger på rent bedriftsøkonomiske aspekter. Et skybasert system kan enkelt skaleres etter antall abonnenter. Dere betaler per abonnent og har kun kostnader knyttet til kunder dere har, ikke antall kunder dere forventer, eller ønsker å ha. Slik unngår dere å bruke penger dere ikke har. For virksomheten kan det gi bedre inntektsstrøm og en mer fleksibel økonomi. I tillegg trenger ikke et skybasert system å avskrives slik lokale servere må.

Å ha abonnementssystemet i skyen vil også gi forutsigbare utgifter med faste månedlige betalinger.

 

 1. Enkel integrering

Å flytte systemet ditt fra lokale servere til skyen vil også gjøre det mulig å integrere ulike applikasjoner i tjenestene deres. Det gjør at dere vil kunne utvikle tjenester og produkter raskere og billigere, i tillegg til å gi kundene deres enda mer sømløse og tilpassede brukeropplevelser.

Ønsker dere at kunder skal kunne bekrefte identiteten sin på en av nettsidene deres ved hjelp av BankID? Eller kunne bruke Facebook til å logge seg på en applikasjon i systemet? Kanskje dere vil at kunder skal kunne bruke Vipps faktura til å betale regninger på mobil? Med systemet i skyen kan dere enkelt bruke APIer (Application Programming Interface) til å koble sammen forskjellige applikasjoner.

 

 1. Fleksibilitet

Ønsket om større fleksibilitet er en av de viktigste grunnene til at virksomheter velger å gå fra tradisjonelle systemer til skybaserte systemer.

I tillegg til økonomisk fleksibilitet og muligheten til å integrere applikasjoner, gir et system i skyen større fleksibilitet til å skalere systemet etter antall kunder. For virksomheter som er i vekst, eller som har mål om å vokse, er dette viktig å ta hensyn til ved valg av systemløsning.

Med abonnementssystemet i skyen vil det ikke kreve store investeringer å gå fra 20 til 200 000 kunder, eller tre inn i nye markeder. Den fleksibiliteten går fort tapt med et system lagret på lokale servere, der mangel på ressurser kan begrense muligheten til å ekspandere.

Les mer om hvilke 10 hovedfunksjoner abonnementssystemet ditt bør ha

 

 1. Kompetanse og support

Med et skybasert system ligger all kompetanse og driftsansvar hos driftspartneren deres. IT-avdelingen deres trenger ikke å ha kompetanse på vedlikehold av systemet, eller bruke tid på innstallering, konfigurering og oppdatering av hardware og software. Med systemet i skyen vil dere alltid ha lokal support fra driftspartneren din. Det vil også gjøre sikkerheten rundt systemet bedre.

 

 1. Sikkerhet

Å ha systemer og data lagret lokalt kan gi en følelse av trygghet, men det krever at IT-avdelingen deres har oversikt over, og kontroll på databehandleravtaler, lagringssystemer, sikkerhet og risiko knyttet til systemet. Det er det dessverre ikke alle virksomheter som har. Derfor vil det for mange virksomheter være tryggere at systemene ivaretas av systemleverandøren, som har kompetansen og ekspertisen til å ivareta systemet.

 

 Interessert i mer informasjon om et moderne skybasert abonnementssystem? Legg igjen kontaktinformasjonen din i skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Abonnementssystem – 10 hovedfunksjoner

Abonnementssystem – 10 hovedfunksjoner

Suksess basert på en abonnementsmodell (recurring revenue) er mange virksomheters store drøm. Å løpe inn i et nytt regnskapsår med en stor kundemasse, løpende faste avtaler (inntekter), og at disse også er forskuddsbetalt, er ingen ulempe. Dette gir deg gode rammer og muligheter til å planlegge, investere og videreutvikle virksomheten på en helt annen måte enn hvis man hvert år starter fra scratch på inntektssiden.

Men hvordan skaper man en abonnementsuksess?

Det er ingen enkel fasit på dette, men det er ulike steg, faser og områder som må på plass og som må fungere for å lykkes med abonnement. Det er flere steg og prosesser som må på plass for å lykkes med abonnement, men et av de første og viktigste er å få på plass et abonnementssystem. En abonnementsforretning bygger virksomheten på andre prinsipper, enn tradisjonelle virksomheter. Derfor er det viktig at abonnementssystemet også er bygd på løpende kundeforhold, og ikke basert på et tradisjonelt transaksjonsbasert tankesett. Da vil man etterhvert støte på grunnleggende utfordringer som er vanskelig å løse uten store manuelle innsatser.

Vi ser i dag at mange systemer med utgangspunkt fra bl.a regnskap, eCommerce og payment markedsfører støtte for abonnementsfakturering og recurring revenue. Vær spesielt våken – da de fleste av disse er videreutviklet fra plattformer som i basis håndterer enkeltvise transaksjoner, og ikke løpende kundeforhold.

10 hovedfunksjoner i et abonnementssystem

Å ha et velfungerende abonnementssystem er helt nødvendig over tid. Mange har løsninger som fungerte i starten, men som etterhvert som forretningen utvikler seg blir hemmende for videre utvikling. Enten fordi det ikke klarer å støtte ny funksjonalitet som ønskes, og derav krever for mye manuelt arbeid.

Her har vi tatt frem 10 hovedfunksjoner som et abonnementssystem må inneha;

 1. Opprettelse av nye kunder og abonnement
 2. Støtte ulike produkter og priser, inkl. bundling og fleksibilitet. Raskt fra ide til marked.
 3. Ulike varianter av tilbud, kampanjer, og perioder
 4. Løpende fakturering, og bl.a. støtte for purring, rest, bet. stopp (faktureringsplan)
 5. Støtte flere ulike betalingsformer/-typer lokalt i ditt marked
 6. Håndtere innbetalinger, avvikshåndtering og rapporter
 7. Støtte endringer i et abonnement, og økonomiske endringer dette medfører, f.eks opp- og nedgradering, pause, oppsigelse etc.
 8. Reskontro og saldoregnskap på alle kunder
 9. Sentral KPI rapportering, samt lovmessig økonomisk rapportering
 10. Så skal selvsagt et kjernesystem som dette, ha åpne APIer og gode grensesnitt, slik at andre systemer lett kan integreres.

I tillegg må systemet være bygget på anerkjent teknologi, som gir deg trygghet for levetid og oppetid. Og så må et moderne abonnementssystem være bygget for automatikk. Ikke behov for faste kjøringer for å oppdatere database eller status.

Dette er abonnementssystemet som styrer og håndterer dine inntekter, er din kjerne for å få betalt for sine produkter og tjenester. Fungerer ikke dette, så vil det være vanskelig å skape eller videreutvikle en abonnementsuksess.

 

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

 

Abonnementsløsning i kampen om kundene

Er det å utvikle ditt produkt til en god abonnementsløsning/-tjeneste veien å gå for å vinne kampen om kundene?

Vi ser i dag en sterkt økende trend på dette. Tidligere har vi skrevet om abonnementsrevolusjonen som også har nådd våre breddegrader. I mange år har kun et utvalg bransjer rettet mot forbrukermarkedet vært alene om å tilby abonnementsløsninger. Bransjer som f.eks. aviser, forlag, energi og telekom. Nå finner vi spennende abonnementsløsning(er) i de fleste bransjer.

Denne revolusjonen startet i USA. Et tradisjonelt produkt som barberblad ble tidlig transformert til en suksessrik abonnementstjeneste av selskapet Dollar Shave Club. Kundene abonnerte på barberblader. De nådde, på kun fire år, 3 millioner abonnenter. Sommeren 2016 ble de kjøpt av mastodonten Unilever for en meget høy pris. De var ikke på jakt etter omsetningen av barberblad alene. Nei, de var på jakt etter Dollar Shave Clubs abonnementsløsning, deres kompetanse og evne til å skape lojalitet og langvarige kunderelasjoner. Slik de hadde bevist gjennom sin abonnementssuksess. Unilever ønsket å bruke abonnementsmodellen til å skape den direkte relasjonen med sine forbrukere/kunder.

Dette eksempelet er langt fra alene. Vi ser også i våre nære markeder at tilsvarende skjer. Større produsenter tar initiativ til å utvikle sin forretning, slik at det muliggjør direkte salg og kommunikasjon med forbrukerne gjennom en abonnementsløsning/-modell.

Hvilke faktorer er det som driver denne utviklingen?

I følge konsulenthuset Knexus Group i USA, er det følgende;

a) Amazon, som også er på vei inn i Skandinavia, dominerer online-handelen i alle markeder de opererer i, og inntar en posisjon som medfører stort prispress på produsentene. Det får produsentene til å vurdere andre salgsstrategier for å kunne ta ut andre marginer.

b) Den digitale utviklingen har gjort det enklere å etablere egne salgskanaler utenfor det tradisjonelle detaljleddet.

c) Som produsent og merkevare kan du ta større kontroll over kundeopplevelsen i direkte salg og dialog mot kunden. Dette har produsenten mindre kontroll over i detaljleddet.

d) Data om kundens preferanser og atferd blir stadig viktigere i dagens forretning. Det ansees av mange som avgjørende for produktutvikling og videre suksess. Da vil en direkte salgsmodell nettopp gi deg adgang til disse nødvendige dataene.

e) I tillegg gir en direkte salgsmodell virksomheten en bedre økonomisk gevinst. Tredjepart/detaljleddet vil ikke ha sin del av omsetningen. En god abonnementsløsning gir ofte kunden en økonomisk fordel av å kjøpe tjenesten over tid. Her er det vinn-vinn.

Abonnementsrevolusjonen er i gang.

Den direkte salgsmodellen er en attraktiv løsning. Men det er en stor utfordring, fordi virksomhetene ofte mangler både abonnementssystem og kompetanse. De store gjør som Unilever og kjøper seg dette. De fleste andre må samarbeide med kompetansemiljøer og utvikle kompetanse underveis. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi eventuelt kan bistå med.

Her er et annet blogginnlegg om revolusjonen.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Saksbilde infosoft om GDPR

Støtter ditt abonnementssystem GDPR utfordringene?

Har du funksjonaliteten i ditt abonnementssystem som du trenger for å møte den nye personvernloven (GDPR)?

I det siste halve året har det vært et enormt fokus på GDPR, og mer blir det nok frem mot – og etter – 25. mai 2018, som er datoen for når loven trer i kraft i hele EU/EØS området. De aller fleste har allerede fått mange tilbud om konsulentbistand, kurs og andre tjenester knyttet til dette. Det hele er litt uoversiktlig, og strafferammen for lovbrudd er veldig høy.

 Er dere klare for GDPR?

Det er stort behov for å kartlegge, dokumentere prosesser og gjøre en ryddejobb i eksisterende persondata, slik at dere er klare for ny lovgivning. Flere av våre kunder er allerede godt i gang, og vi bistår selvsagt underveis i denne prosessen etter behov. Det er selvsagt ikke bare abonnementssystemet som har lagret persondata, så for mange av våre større kunder er det en krevende øvelse å få oversikt og alle løsninger på plass.

I Infosoft har vi arbeidet aktivt med GDPR utfordringene i snart et år nå. Først for å få oversikt over omfang og områder, så for å avdekke hva dette medfører i nye funksjonalitetsbehov for våre kunder/brukere. Deretter har vi gått flere runder med spesifisering og behovsavklaring av ny funksjonalitet/løsninger, for så å utvikle og ferdigstille dette i abonnementssystemet. Nå vil denne funksjonaliteten tilbys våre eksisterende og fremtidige kunder, slik at dere har forutsetningene til å bli klare i god tid før 25. mai.

Funksjonalitetsbehovet dekket i ditt abonnementssystem?

Våre kunder vil i løpet av kort tid motta en oversikt og brukerveiledning på all den nye funksjonaliteten som nå er utviklet i Infosofts abonnementssystem.

Har du et abonnementssystem som ikke gir deg nødvendig støtte for GDPR? Vi vil gjerne bistå enda flere kunder med å bli vinnere i abonnementsverden. Personvern er en liten, men viktig del av dette, fordi alle er avhengige av kundens tillit for å lykkes. Ta kontakt med oss – så tar vi en uformell prat.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vipps Faktura – Mobilbetaling

Vipps har nå over 2,5 millioner brukere i Norge. De fleste kjenner til appen og benytter den til å overføre penger til venner, å betale i kiosker og til idrettslag, på ulike arrangementer m.m.

Infosoft tilbyr nå mulighet for å integrere seg mot Vipps Faktura. Abonnenter som har godkjent Vipps Faktura i sin app vil kunne få sin abonnementsfaktura her, istedenfor på papir eller pdf. Abonnenten slipper å taste kid nummer, og får varsling både når det kommer en faktura og på forfallsdato. Siste varsel gitt at abonnent fortsatt ikke har betalt. Med Vipps Faktura kan kundene dine betale faktura når og hvor de vil. Statistikk viser at kundene betaler fakturaen raskere på mobil enn ved vanlig papirfaktura. Det gir deg bedre likviditet, og lavere kostnader knyttet til fakturering.

Les mer om hvordan Vipps faktura fungerer her.

Det kjøres en «vask» om abonnenten har godkjent Vipps Faktura i sin app. Så settes betalingsform til Vipps Faktura, slik at faktura blir sendt til abonnenten via Vipps. I Infosoft sitt abonnementssystem kan man enkelt justere tilbake betalingsform, hvis abonnent likevel ikke ønsker å få sin faktura via Vipps.

For å ta i bruk Vipps Faktura må bestilling utføres hos Vipps her og man må ha en avtale hos Infosoft for å ha tilgang til denne modulen, ta kontakt med oss her.

Gjør det enkelt for din abonnent til å betale, samtidig som du reduserer dine kostnader til fakturering.

Har du spørsmål angående integrasjonen, vennligst ta kontakt med oss.

 

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.