Abonnementsrevolusjonen 2

Hvis din forretningsmodell i dag er å produsere og selge produkter, så bør du sterkt vurdere om din forretningsmodell skal være slik i fremtiden.

«Every product is a service waiting to happen», er et uttrykk hentet fra USA, som viser til den tid og trend vi nå omgås i. Forbrukerne tenderer til å leie eller abonnere på tjenester, i stedet for å eie ting/produkter.

Derfor er svært mange av de førende produsentene i verden nå i full gang med å gjøre deres produkter om til tjenester. La oss trekke frem et par eksempler som de fleste kjenner – nemlig Apple og Volvo.

Apple har lansert iPhone Upgrade Program. I praksis iPhone i abonnement. Abonnementet løper i 24 måneder, og man kan bytte til en ny telefon etter 12 mnd. I tillegg bygger Apple tilleggstjenester rundt selve abonnementet for å skape mersalg.

Uavhengige kilder i USA estimerer at opptil 50% av alle iPhones nå blir kjøpt i abonnement. Foreløpig er ikke tjenesten lansert i Skandinavia, men det er nok kun et tidsspørsmål før Apple har rullet dette ut også her.

Volvo er også på full vei inn med en abonnementsløsning. Deres nye modell XC40 er foreløpig eneste modell som tilbys i abonnement. At en stor aktør som Volvo endrer sin forretningsmodell på et produkt med høy kapitalinvestering, forteller mye om hvilken revolusjon som nå utspiller seg. Nå har det riktignok allerede vært aktører i Danmark som har tilbudt bilabonnement en stund, og vi er kjent med at flere i bilbransjen er i gang med lignende planer.

Store produsenter som Apple og Volvo gjør dette for å skape en tettere kunderelasjon og større mulighet for mersalg og gjenkjøp. Alt drevet av en trend i markedet der forbrukerne i mindre grad ønsker å eie, men heller ønsker fleksibilitet i å leie – også kapitalintensive tjenester.

Gode abonnementstjenester gir forbrukeren praktiske løsninger, enkelhet, spart tid og ofte en god deal. Dette er viktige faktorer for forbruker. Derfor etterspørres det, og derfor jobber nå mange for å endre sin forretningsmodell til abonnement, og videreutvikle modellen til å bli en tjeneste med konkurransekraft.

 

Infosoft tilbyr systemtjenester til virksomheter som baserer sin forretning på abonnement. Vi har snart 30 års erfaring med å bistå små og store selskaper med sin abonnementsforretning.

Ta gjerne en uforpliktende kontakt – kanskje kan vi bistå deg med å bli en vinner i abonnementsmarkedet.

 

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Ulike abonnementsmodeller

Ved utformingen av nye typer abonnementstjenester må man først beslutte hvilken abonnementsmodell/-form som skal benyttes. Her gir vi en kort oversikt over de mest brukte;

Brukerbasert: Abonnement som prises basert på antall brukere som skal ha tilgang til tjenesten. Dette er en modell som virksomheter i programvarebransjen ofte benytter.

Stykkprisbasert: Dette er den modellen som er mest vanlig når det kommer til transaksjonsbasert forretning. Man betaler for en gitt vare i forhold til mengden levert. I denne abonnementsformen er forskjellen at kundeforholdet løper over tid. Levering og fakturering/betaling skjer automatisk. Magasiner/forlag benytter ofte denne modellen.

Forbruksbasert: Denne modellen er basert i at du betaler for i hvor stor grad du benytter tjenesten. Strømleverandører benytter gjerne denne modellen.

Ubegrenset: Bruk så mye eller ofte du vil for en gitt pris. En modell som ofte brukes av digitale tjenester der kostnaden ikke er lineær med kundens bruk. Her er Spotify og Netflix de mest utbredte eksemplene.

Pakker/moduler: Her gis kunden ofte valg i ulike tjenestenivåer, gjerne knyttet sammen med en maksimumsgrense på forbruk. Denne er også vanlig å bruke blant software-leverandører.

Kombinasjoner: Ofte benyttes kombinasjoner av de ulike modellene over. Mobiltelefoni benytter ofte en fast sum i bunnen av et abonnement, med et tillegg for forbruk på toppen. Typisk hybridmodell, der den faste delen faktureres på forskudd, mens den forbruksbaserte delen faktureres på etterskudd.

Tilbyr og bruker vår egen medisin

Vi tilbyr også vår egen programvare som en abonnementstjeneste. Vi benytter en tilpasset forbruksbasert modell, målt etter volum av innbetalinger gjennom systemet. Dette er litt utypisk for vår bransje, men vi tror det er en god modell for våre kunder, fordi det gir et kostnadsnivå som samsvarer med hvor stor suksess man har. For oss i Infosoft vil da også kundens suksess gi oss suksess. En typisk vinn-vinn situasjon.

Siden vi tar oss betalt med abonnement, og over tid har hjulpet mange med å lykkes, tror vi også vi har forutsetningene til å hjelpe din virksomhet til å lykkes enda bedre.

Ta kontakt hvis du ønsker en uforpliktende samtale med oss.

 

Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Saksbilde infosoft om GDPR

Abonnementsrevolusjonen

Avisbransjen har benyttet abonnement i over 100 år. Derfor har de rike erfaringer som alle næringer kan lære av i overgangen til et tjenestedrevet næringsliv.

Abonnement er definitivt ingen ny forretningsmodell, for stadig flere bransjer og virksomheter har de siste årene introdusert abonnement. Selv bransjer som åpenbart er sett på som engangskjøp har nå utviklet forretningsmodeller der de tilbyr produktet som en tjeneste i abonnement. Bilbransjen er et slikt eksempel, riktignok i vårt naboland – foreløpig. Kan bil tilbys i abonnement, så kan de fleste produkter tilbys slik. Og det blir de i så stort omfang at verden nå snakker om abonnementsrevolusjonen.

Men hvorfor skjer dette nå? Det er som nevnt ingen ny oppfinnelse.

Fordeler for både kjøper og selger med abonnement

Modellen gir både leverandør og bruker (kjøper) mange fordeler. Leverandøren får bedre forutsigbarhet og sikkerhet for inntektssiden, nærmere forbindelser med kunden, et bedre grunnlag for vekst og ikke minst lavere kostnader. For kunden gir modellen en enkel og praktisk løsning, og den er brukervennlig. Det er også ofte billigere med abonnement enn å kjøpe individuelt, og ofte gir et abonnement en merverdi.

Bedre å være kunde

Kunden har mer behov for å finne praktiske løsninger. Digitalisering har skapt verktøy og tjenester som har drevet flere til å gjøre kunder til abonnementer. Globale suksesser som Netflix bidrar også til å inspirere ulike virksomheter til å ta seg betalt på nye måter. I dag abonnerer de fleste husholdninger ikke bare på avis eller magasin (fysisk og/eller digitalt), strøm og telefoni. De abonnerer også på en rekke andre varer og tjenester som mat, musikk, filmer, tv, internett etc. Kunden vil handle på nye måter, og tilbydere bør kjenne sin besøkelsestid for å kunne ha et forsprang til konkurrentene. Vi ønsker sterkt å bistå både eksisterende og nye abonnementsvirksomheter med vår lange erfaring.

Er du interessert i en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med?

 

Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Ny løsning for alle bransjer

I snart 30 år har Infosoft bistått mediebransjen å lykkes med abonnementstjenester. Nå utvider vi vårt fokus til å gjelde alle virksomheter som satser på abonnement som forretningsmodell.

Fra starten av 90-tallet har det meste handlet om endring og omstilling, både for våre kunder og for egen virksomhet. Den digitale revolusjonen er et velkjent og beskrivende begrep, og vi lever i en tid med store endringer. De fleste flytter over til digitale forretningsformer, og den fjerde industrielle revolusjonen påvirker oss alle. En av de viktigste endringene er at produkter blir tjenester, og etablerte forretningsmodeller endres fundamentalt. Kunder får nye behov, krav, forventninger, og konsumerer produkter og tjenester på andre måter enn tidligere.

For de som skal lykkes i en tjenestebasert økonomi

Infosoft har en unik kompetanse på effektive løsninger for å håndtere abonnement i store volumer. Løsninger som sikrer at inntektene og økonomien blir korrekt både totalt og i hvert enkelt abonnementsforhold. Det er denne kompetansen og erfaringen vi nå tilbyr også andre næringer, gjennom et nytt skybasert abonnementsystem. Vi vil jobbe sammen med virksomheter som vil bli vinnere innenfor abonnement, både små og store i alle bransjer. Vi bruker nå vår lange erfaring, med å støtte komplekse abonnementsmodeller, til å utvikle det beste abonnementssystemet tilpasset dagens og fremtidens behov. Et system med sentral funksjonalitet for å lykkes i en digitalisert tjenestebasert økonomi.

Tjenester for flere

Her kan du lese mer om våre løsninger. Våre fremtidige kunder er både de som fokuserer på abonnement allerede i dag, og de som planlegger å tjene penger basert på faste abonnementsinntekter fremover uavhengig av bransje. Vi har tro på at vår historie og vår kunnskap kan deles gjennom de gode historiene. Vi skal jevnlig dele vår innsikt her på nettsiden fremover. På denne måten får flere vite hvem vi er, og hva vi står for. Vi tror vi har mye å kunne bidra med. Vi er et spesialistmiljø, som naturlig nok tror og brenner sterkt for abonnement.

Fyll ut skjema under om du ønsker en uforpliktende samtale, om hvordan vi kan bidra til å lykkes med deres abonnementsbaserte forretning.

 

Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.