Medienes plass i en digital hverdag

Medieverdenen er midt i en dramatisk omstillingsfase. Om avisene skal overleve på sikt er de nødt til å tilpasse seg den nye digitale hverdagen. Fordelen til de skandinaviske medieaktørene er at skandinaviske kunder er blant de som i størst grad viser seg villige til å betale for nyheter på nett. Det er viktig å få på plass gode digitale abonnementsløsninger for å kunne hente ut dette potensialet.

 

Det er tydelig at mediebransjen nå aktivt går i retning av digitale abonnement. Ifølge en artikkel i Kampanje var 3 prosent av journalistikken kun tilgjengelig gjennom nettbaserte abonnement i 2011, dette tallet hadde økt til hele 88 prosent i 2017. Det forteller mye om at mediehusene allerede er godt i gang med sin transformasjon.

Reuters Digital News Report for 2018 viser tydelig hvordan medieverden blir tvunget til å tilpasse seg kundenes nye digitale vaner. Men rapporten bør også være hyggelig lesning for den norske mediebransjen. Det er nemlig liten tvil om at nordmenn fortsatt er sultne på nyheter. Ifølge rapporten leser 83% av nordmenn nyheter hver dag, og stadig flere leser nyheter på smarttelefonen. Det er en forsvinnende liten andel som bruker papiravisen som sin primære nyhetskilde. Likevel viser den samme rapporten at vi holder oss til de tradisjonelle mediehusene. Vi er fortsatt lojale kunder, men vi foretrekker i mye større grad å lese nyheter på digitalt fremfor i papiravisen.

 

Skandinaver er betalingsvillige

Skandinaviske kunder er blant verdens beste på å betale for nyheter på nett. Ifølge den ovennevnte rapporten fra Reuters er dette tallet oppe i 30% i Norge, mens Sverige står med respektable 26% og Danmark 15%. I Norge betyr dette en økning på 5% poeng fra 2017. Rapporten fra Reuters spekulerer i at dette er et resultat av iherdig arbeid fra medieaktørenes side og eksperimentering med ulike former for betalingsmurer.

Dette tyder altså på at flere og flere nordmenn ser verdien og nytten av å betale for nyheter gjennom digitale abonnementsløsninger. Fortsatt foreligger det et stort potensial i det norske og skandinaviske markedet, men en ting er krystallklart: Skandinaviske kunder vil ha nyheter på nett, og de er villige til å betale for det.

 

Stadig flere satser på digitale abonnement

FIPP har sammen med CeleraOne skapt noe kalt Global Digital Subscription Snapshot. Dette gir et tydelig bilde på i hvilken grad medier lykkes i den nye digitale verdenen. I mai 2018 annonserte New York Times noe oppsiktsvekkende: De hadde økt omsetningen som en følge av en stor satsing på digitale abonnement.

I den ovennevnte 2019-rapporten fra FIPP oppgir stadig flere mediehus at inntekter fra abonnement øker kraftig og har erstattet inntekter fra annonser som viktigste inntektskilde. I fjerde kvartal av 2018 fikk New York Times alene 265 000 nye digitale abonnenter og kan nå skryte av 3.3 millioner abonnenter. Deres digitale omsetning lå i 2018 på over 700 millioner amerikanske dollar og det forventes at dette stiger med ytterligere 100 millioner amerikanske dollar innen slutten av 2020.

 

Fra potensial til suksess

Det er med andre ord tydelig at medienes framtid er avhengig av at man får leserne over på digitale abonnementsløsninger. Rapportene vi har referert til viser at skandinaviske kunder er villige til å betale for nyheter på nett, men det er nå opp til mediehusene å utvikle fleksible abonnementsløsninger som skaper gode kundeopplevelser. Om dette blir gjort på riktig måte kan den digitale abonnementsmodellen være svært suksessfull, noe New York Times er et bevis på. Vi ser daglig at de fremste aktørene i Skandinavia jobber hardt med dette, og flere er kommet langt allerede.

Om man skal gjøre potensial til suksess er det avgjørende at man er klar over hvordan markedet utvikler seg og omstiller seg i takt med kundenes vaner. For å skape gode kundeopplevelser og sikre inntektskilder i fremtidens marked, må man tilby kundene sine gode digitale tjenester pakket inn i fleksible abonnementsprodukter.