Ulike abonnementsmodeller

Ved utformingen av nye typer abonnementstjenester må man først beslutte hvilken abonnementsmodell/-form som skal benyttes. Her gir vi en kort oversikt over de mest brukte;

Brukerbasert: Abonnement som prises basert på antall brukere som skal ha tilgang til tjenesten. Dette er en modell som virksomheter i programvarebransjen ofte benytter.

Stykkprisbasert: Dette er den modellen som er mest vanlig når det kommer til transaksjonsbasert forretning. Man betaler for en gitt vare i forhold til mengden levert. I denne abonnementsformen er forskjellen at kundeforholdet løper over tid. Levering og fakturering/betaling skjer automatisk. Magasiner/forlag benytter ofte denne modellen.

Forbruksbasert: Denne modellen er basert i at du betaler for i hvor stor grad du benytter tjenesten. Strømleverandører benytter gjerne denne modellen.

Ubegrenset: Bruk så mye eller ofte du vil for en gitt pris. En modell som ofte brukes av digitale tjenester der kostnaden ikke er lineær med kundens bruk. Her er Spotify og Netflix de mest utbredte eksemplene.

Pakker/moduler: Her gis kunden ofte valg i ulike tjenestenivåer, gjerne knyttet sammen med en maksimumsgrense på forbruk. Denne er også vanlig å bruke blant software-leverandører.

Kombinasjoner: Ofte benyttes kombinasjoner av de ulike modellene over. Mobiltelefoni benytter ofte en fast sum i bunnen av et abonnement, med et tillegg for forbruk på toppen. Typisk hybridmodell, der den faste delen faktureres på forskudd, mens den forbruksbaserte delen faktureres på etterskudd.

Tilbyr og bruker vår egen medisin

Vi tilbyr også vår egen programvare som en abonnementstjeneste. Vi benytter en tilpasset forbruksbasert modell, målt etter volum av innbetalinger gjennom systemet. Dette er litt utypisk for vår bransje, men vi tror det er en god modell for våre kunder, fordi det gir et kostnadsnivå som samsvarer med hvor stor suksess man har. For oss i Infosoft vil da også kundens suksess gi oss suksess. En typisk vinn-vinn situasjon.

Siden vi tar oss betalt med abonnement, og over tid har hjulpet mange med å lykkes, tror vi også vi har forutsetningene til å hjelpe din virksomhet til å lykkes enda bedre.

Ta kontakt hvis du ønsker en uforpliktende samtale med oss.

 

Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.