Våre løsninger

INFO-Subscription

Vårt nyeste abonnementssystem kommer som smidige tjenester utviklet på markedets fremste skyteknologi. Løsningen gjør det enklere å lykkes med abonnementsbaserte forretningsmodeller.

  • Produkt- og prisfleksibilitet
  • Full kontroll på abonnementsøkonomien
  • Løsningen er skalerbar

Mer om INFO-Subscription

INFO-Systemer

En modulbasert løsning som er utviklet spesielt for mediebransjen. En standard løsning som benyttes av et stort antall medievirksomheter av ulik størrelse.

  • Markedsledende i Skandinavia
  • Stor bredde og dybde i funksjonalitet
  • Integrerte systemmoduler

Mer om INFO-Systemer

Derfor velger du Infosoft

Vår kompetanse

Vårt team har tung kompetanse og erfaring fra et marked med høye krav og grad av kompleksitet i sin abonnementsmodell. Vi har over lang tid vist at vi kan gi både store og små virksomheter systemstøtte og kompetanse for å lykkes – også i tider med store endringer. Vi er klar for å hjelpe din virksomhet også.

Vår teknologi

Vi har i snart 30 år vært i front på bruk av ny teknologi i våre løsninger. Nå har vi, med INFO-Subscription, igjen kommet med en ny løsning som er tilpasset fremtidige behov for abonnementsvirksomheter. Vi akter å være i front, for å gi våre kunder de beste løsningene.

Vår fleksibilitet

Over tid har vi vist en evne til å utvikle og bistå våre kunders endrede behov på ulike områder. En fleksibilitet som vi tror trengs i tider med stor endring. Vi skal fortsette å bistå våre kunder å raskt finne gode løsninger når nye behov oppstår.

Hva sier kundene våre

Stampen Lokale Medier
Infosoft er en pålitelig, kompetent og driftssikker leverandør som forstår våre behov. De har f.eks løst våre behov for utvidet support, for at vi skal kunne effektivisere våre egne IT-ressurser. Dette merker vi også i våre samtaler om INFO-Subscription, som de nå har og videreutvikler, der vi har et felles bilde av fremtidige behov.

Johanna Niklasson
Markedsdirektør

Agderposten
Infosoft er en sentral partner for Agderposten i vårt abonnements- og opplagsarbeid. Dette er blitt ytterligere styrket nå gjennom vårt partnerprogram. De har utover gode systemer som støtter vår abonnementsforretning, en kompetanse og fleksibilitet som er viktig for oss i en tid med høy endringstakt.

Øyvind Klausen
Sjefsred. og adm. dir.

Amedia
Infosoft er en sentral leverandør av virksomhetskritisk software. De leverer et bredt spekter av ulike løsninger som benyttes på opplagssiden i konsernet. Hovedapplikasjonen er abonnementssystemet som håndterer all økonomi knyttet til våre over 500.000 aktive abonnement. Infosoft er en leverandør som er lydhør for våre behov, er fleksibel og har levert over tid.

Terje A. Haug
IT-direktør